6 Mart 2014

Tayland’da vergi sistemi yapısı

   Tayland’da vergi sisteminin başındaki yapı birimi Tayland Maliye Bakanlığı’dır. Bakanlık kendi içinde, gelirler bölümü, gümrük bölümü ve ek vergi bölümü olarak üç birime ayrılmaktadır.

   Bu birimlerden gelirler bölümü; KDV, pul, gelir ve özel işletme vergilerinden, gümrük bölümü; ithalat ve ihracat vergilerinden, ek vergi bölümü ise özel ürünlerin ek vergilerinden sorumludur.

   Yerel ve ulusal seviyede uygulanan Tayland vergileri, doğrudan vergi ( kurumlar vergisi, kişisel gelir vergisi, petrol gelir vergisi ) ve dolaylı vergi ( özel işletme vergisi, KDV, gümrük vergisi, ek vergi, pul vergisi ve mülk vergisi ) olarak ikiye ayrılmaktadır.

   Tayland’da yerel vergiler Belediyeler tarafından toplanmaktadır ve vergi oranları kazanca göre aşamalı olarak uygulanmaktadır. Örneğin bir Tay vatandaşı için 2013-2014 yılında uygulanan Kişisel Gelir Vergisi vergi oranları şu şekildedir.

0 - 150,000 Baht arası kazançlar vergiden muaf tutlmaktadır
150.000 - 300.000 Baht arası kazançlar % 5 vergiye tabidir
300.000 - 500.000 Baht arası kazançlar % 10 vergiye tabidir
500.000 - 750.000 Baht arası kazançlar % 15 vergiye tabidir
750.000 - 1.000.000 Baht arası kazançlar % 20 vergiye tabidir
1.000.000 - 2.000.000 Baht arası kazançlar % 25 vergiye tabidir
2.000.000 - 4.000.000 Baht arası kazançlar % 30 vergiye tabidir
4.000.000 Baht üzerindeki kazançlar % 35 vergiye tabidir


Tayland’da İthalat Vergileri ise şu şekildedir;

   İthalat gümrükleri belirli oranlarda ve genellikle Gümrük Dairesinin gözetiminde ödendikten sonra gümrük geçiş izni verilmektedir. Sadece yasaya göre belirli önceliği olan ürünlerde gümrük vergisi düşük veya değişken uygulanmaktadır. İthalatçı malının gümrük geçişine izin verilmeden önce üç çeşit vergi ödemek durumundadır. Bunlar, ithalat gümrük vergisi, ek vergi ve yerel vergi ile katma değer vergisidir. Taşıt araçları dışında 6 değişik ithalat gümrük vergi oranı bulunmaktadır. Bunlar: Muaf (liberal ithal politikası içinde yer alan ürünler), %1 ham maddeler, %5 temel ürünler ve sermaye malları, %10 ara mallar, %20 nihai ürünler ve %30 devlet koruması altında olan ürünler şeklindedir.

Tayland’da İhracat Vergileri :

   Ülkede iki ürün için ihracatta vergi uygulaması bulunmakta olup bunlar ham deri (%5) ile ağaç, kesilmiş ağaç ve ağaçtan mamuller (%40)’dir.

Gümrük Vergileri ve ödemeleri :

   Tüm vergiler Tayland Gümrük İdareleri tarafından Gümrük Tarife yasasına göre belirlenmiş miktar/oran üzerinden göre ödenmektedir. Vergilerin uzman resmi görevli gözetiminde malın ülkeye girişi esnasında ödenmesi gerekmektedir. Vergiler nakit veya çek ile ödenebilmektedir. Çeklerin Tayland Bankası “Bank of  Thailand” veya yetkili diğer ticari bankalar tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Gümrük vergileri veya geçerli teminatların ürünlerin ülkeye girişinde test edilmesinden önce Gümrük idaresine ödenmiş olması gerekmektedir. Üzerinde anlaşmazlık çıkan ve incelenmesi talep edilen ürünlerin gümrük geçişinde iki yol izlenmektedir. Birincisinde gümrük oranı en üst değerden ödenip farkın anlaşmazlığın giderildiğinde geri alma hakkı saklı kalarak geçiş yapılabilmektedir. İkincisinde beyan edilen gümrük vergisini ve teminat olarak da en üst oranda gümrük vergisinin farkını birlikte ödeyip geçiş yapılabilmektedir.

   Bir önceki yazımız 1. Seri Tayland paraları hakkında bilgiler vermektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder